Köpvillkor

Avena Skincare Allmänna Köpvillkor

Gäller från och med 17 juni 2020

1. Introduktion

2. Priser och betalning

3. Ångerrätt

4. Reklamation och garanti

5. Leverans

6. Force majeure

7. Tvist

8. Ändringar av köpvillkoren

9. Kontakta oss


1. Introduktion

Hej och välkommen till Avena Skincares allmänna köpvillkor. Köpvillkoren du ser nedan är viktiga för att de:

- Beskriver de regler alla behöver följa vid köp av produkter eller tjänster hos Avena Skincare; och

- Innehåller en överenskommelse om hur eventuella tvister som kan uppstå ska lösas och hur du kontaktar oss för eventuellt utövande av ångerrätt eller reklamation.

Hur vi hanterar dina personuppgifter och varför kan du läsa mer om i vår integritetspolicy.

Genom att genomföra ett kör hos Avena Skincare accepterar du dessa allmänna köpvillkor. 

2. Priser och betalning

Priser

Priserna på webbplatsen är angivna i svenska kronor (SEK), inklusive svensk moms (om inget annat anges) och eventuella fraktavgifter. På vår webbplats uppdateras priser i realtid. Kunden ska betala det pris och eventuella avgifter som gäller vid beställningstidpunkten eller som i övrigt uttryckligen framgår i avtalet.

Avena Skincare kan komma att ändra priserna för våra produkter och tjänster. Eventuella prisförändringar kommuniceras antingen i förväg med befintliga klienter eller visas på vår webbplats samt i övriga utskick med information om våra priser. Prisändringar träder i kraft vid början av nästa avtalsperiod. Om du motsätter dig en prisändring har du rätt att inte acceptera ändringen och säga upp avtalet innan prisändringen träder i kraft.

Betalning

Våra produkter och tjänster kan köpas antingen (1) i förväg genom direktbetalning eller förskottsbetalning, eller (2) efter eller i samband med leverans av slutgiltig produkt. 

Betalar du med kort eller via bankbetalning reserveras pengarna på ditt konto vid köptillfället. Kortbetalning via Avena Skincare är helt säkert. Alla kortuppgifter sänds via en säker krypterad anslutning (SSL) och sparas inte hos oss. 

Sker betalning via bankgiro kan det ta några bankdagar tills betalningen har kommit in till oss.

Vid de tillfällen då delbetalning erbjuds som ett betalningsalternativ kan du välja att dela upp din betalning och ingår då ett kreditavtal med oss och vår tjänsteleverantör. Kredittiden väljer du bland de alternativ som finns och köpet kan då antingen delbetalas en viss summa varje månad eller betalas i sin helhet närsomhelst innan förfallodag.

För fakturabetalning eller delbetalning måste klienten ange sitt personnummer eller organisationsnummer. En förutsättning för att handla med fakturabetalning är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningsvillkor är mellan 14 till 30 dagar från att fakturan skickats ut. Du får fakturan via e-post till den e-postadress du angav vid köptillfället eller skickad till . Ett e-postmeddelande med faktura kan sorteras som skräppost av vissa e-postprogram så kolla i skräppostmappen om du inte har fått någon faktura! Du kan även höra av dig till oss på det sätt som är angivit i sektion 9 (Kontakta oss).
Tänk på att betala i tid, så du slipper lagreglerad påminnelseavgift och eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso och då tillkommer inkassoavgift. 

Är kund/klient i dröjsmål med betalning har Avena Skincare rätt att hålla inne med leverans av produkt eller häva ett tjänsteavtal.

Orderbekräftelse

När beställning av våra tjänster eller produkter är gjord skickas en orderbekräftelse till dig via e-post, som en bekräftelse på att ordern har kommit fram till oss. Mejlet med orderbekräftelse kan sorteras som skräppost av vissa e-postprogram, så kolla gärna i skräppostmappen om du inte har fått någon bekräftelse.

3. Ångerrätt

Vad gäller ditt köp av våra produkter gäller öppet köp inom fjorton (14) dagar samt bytesrätt inom trettio (30) dagar från den dag du mottagit varan. Ångerrätten av produkter gäller bara för en vara som är i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda varan, t.ex bryta förseglingen, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Öppnade och/eller använda produkter återtas inte på grund av hälso- och hygienskäl. Om du beställt flera produkter vid samma tillfälle som levereras var för sig, eller en vara som levereras i flera delar vid olika tidpunkter, har du rätt att utöva din ångerrätt inom fjorton (14) dagar från det att du mottog den sista produkten respektive den sista delen av produkten.

Vad gäller ditt köp av våra tjänster så accepterar du att ångerfristen är tillgänglig i fjorton (14) dagar från den dag du genomförde köpet eller godkände avtalet, men att ångerrätten går förlorad så snart du påbörjar användningen av våra tjänster under denna period.

Om du vill utöva din ångerrätt ska du lämna ett klart och tydligt meddelande angående detta till oss, innehållande ditt namn, adress och eventuellt telefonnummer och e-postadress till oss via de kontaktuppgifter som anges i sektion 9 (Kontakta oss). Vänligen ange även kundnummer eller ordernummer vid kontakt för snabbast service.

Vid förskottsbetalning så sker återbetalning utan onödigt dröjsmål och alltid senast inom fjorton (14) dagar från och med den dag då vi underrättas om ditt beslut att använda din ångerrätt, förutsatt att vi inom denna tid fått eventuella fysiska produkter i retur. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för köpet, om vi inte uttryckligen kommit överens om något annat sätt för återbetalning. 

För konsumenter, se även distansavtalslagen.

Returer

Kontakta alltid oss på connect@avenaskincare.com före du vill returnera en produkt eller tjänst så att vi kan kontrollera att du har rätt till det och att vi godkänner returen. Med returrätt avses en rätt för kunden att i enlighet med vad som anges i denna punkt returnera en produkt eller tjänst utan att fel i produkt eller tjänst föreligger. Returrätt gäller när följande villkor är uppfyllda:

- Du har kontaktat oss inom fjorton (14) dagar från dagen då du mottog produkten eller skrev på avtal angående tjänsten för att informera oss att du önskar returnera produkten eller inte använda tjänsten;

- Fysiska produkter ska returneras i obruten originalförpackning och vara väl förpackade i ytteremballage. De ska returneras i oanvänt skick med samtliga komponenter och tillbehör samt fri från smuts, märkning och skador; och

- Att Avena Skincare har godkänt en sådan retur. När returen godkänts av Avena Skincare erhåller kunden/klienten ett returnummer.

Om du utnyttjar din ångerrätt och har betalat för din produkt eller tjänst i förskott, betalar vi tillbaka vad du har betalat snarast, senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot och godkänt returen.

Gäller returen att skicka tillbaka fysiska varor så förpacka din retur väl så att varorna inte går sönder i returfrakten. Returfrakten betalas av dig som kund, om inget annat anges. Returpaket får ej skickas mot postförskott/efterkrav. 

4. Reklamation och garanti

Du har som kund rätt att reklamera fel i beställd produkt eller tjänst inom skälig tid från det att du upptäckte, eller borde ha upptäckt eventuellt fel. Det är ditt ansvar att vid mottagande av en produkt eller tjänst kontrollera dessa. Vi rekommenderar att du reklamerar snarast möjligt. Om reklamationen inte sker inom rimlig tid för upptäckt har kunden inte rätt att göra reklamation gällande den produkten eller tjänsten.  

En produkt eller tjänst är felaktig om den avviker från vad som uppges om produktens eller tjänstens egenskaper på Avena Skincare webbplats eller i annan skriftlig information från Avena Skincare avseende produkten eller tjänsten.

Vad gäller fysiska produkter så anses en produkt inte vara felaktig på grund av att doft, konsistens eller funktionen inte är till belåtenhet för kunden (om produkten inte avviker från det normala) och reklamation godtas därmed inte på grund av sådana anledningar.

Vad gäller tjänster och digitala produkter anses en produkt eller tjänst inte vara felaktig på grund av avvikelser som inte påverkar produkten eller tjänstens avsedda funktionalitet och användning eller något som enbart utgör en mindre olägenhet för klienten, och reklamation godtas därmed inte på grund av sådana anledningar.

Vid fel i produkt eller tjänst som går att upptäcka ska du omedelbart efter denne upptäckt reklamera felet till Avena Skincare genom kontaktuppgifterna som anges i sektion 9 (Kontakta oss). Vänligen ange kundnummer eller ordernummer vid kontakt för snabbast service. Om Avena Skincare godkänner felet erhåller kunden/klienten ett ärendenummer, och om det gäller en fysisk produkt ska kunden returnera varan i enlighet med vad som anges i sektion 3 (Ångerrätt → Returer).

Föreligger fel i produkt eller tjänst åtar sig Avena Skincare att avhjälpa felet genom reparation, omleverans, ersättning, eller återbetalning av betalningen. 

Avena Skincare ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta några andra anspråk mot Avena Skincare med anledning av felet.

5. Leverans

Vid leverans av köpta fysiska produkter har du som konsument rätt att häva köpet utan kostnad vid eventuell försening om du inte godkänner den nya leveranstidpunkten. 

Outlösta paket som kommer i retur till Avena Skincare kan komma att debiteras med en extra avgift till kunden.

Vid skador på kartongen vid leverans, anmäl detta omgående till ditt utlämningsställe när du hämtar ut ditt paket. För att du ska känna dig trygg med din order kontrollvägs samtliga paket vi skickar.

Frakt

Vid köp av fysiska produkter så anges de olika tillgängliga fraktsätten vid beställningstillfället, inklusive eventuell fraktavgift och ungefärlig beräknad leveranstid för respektive fraktalternativ. 

I vissa städer är det möjligt att välja flera fraktsätt som leveransalternativ och i andra städer kan det finnas färre eller möjligtvis inga fraktsätt. När du angett ditt postnummer får du information om vilka leveransalternativ som är tillgängliga för dig. 

6. Force majeure

Om någon part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt det avtal som skrivits på och i enlighet med dessa köpvillkor av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster och produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

7. Tvist

Dessa köpvillkor regleras av svensk lag. Som konsument har du, i händelse av tvist, rätt att hänföra tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vi har som policy att följa ARN:s rekommendationer. Du kan kontakta ARN via deras hemsida, www.arn.se, eller genom att skicka brev till ARN på adressen:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Du kan också vända dig till EU-kommissionens online-plattform för alternativ tvistelösning som nås genom denna länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

Företagskunder och Avena Skincare är överens om att eventuella tvister, krav eller meningsskiljaktigheter mellan klienten och Avena Skincare, som uppstår i relation till avtal som har slutits baserat på dessa köpvillkor eller till din relation som användare av Avena Skincares produkter eller tjänster, ska exklusivt avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans. 

8. Ändringar av köpvillkoren

Avena Skincare förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera dessa allmänna köpvillkor, priser och övrig information på vår webbplats utan föregående avisering. Dessa ändringar sker endast av giltiga skäl, till exempel att förbättra befintliga funktioner eller egenskaper, lägga till nya funktioner eller egenskaper, implementera vetenskapliga eller tekniska utvecklingar, säkerställa driften av vår webbplats och/eller tjänster, och av juridiska eller regulatoriska skäl. Vid de tillfällen ändringarna sker under ett pågående avtal mellan Avenci Organic Bodycare, org.nr 969780-3964 och klienten/kunden eller berör en ej än avslutad leverans av tjänst eller produkt, kommer vi att meddela dig i förväg och invänta ditt godkännande av ändringarna. Vad det gäller avtal så ska ändringar eller tillägg vara skriftligt godkända och undertecknade av båda parter, och vad det gäller leverans av tjänst eller produkt utgör en fortsatt användning av produkten eller tjänsten ett godkännande av ändringarna från din sida. Vi ber dig vänligen att alltid läsa alla meddelanden från oss noggrant. Om du inte vill fortsätta vårt samarbete eller använda en tjänst eller produkt i enlighet med de nya ändringarna så kontaktar du oss och vi säger upp avtalet i enlighet med reglerna angående uppsägning. 

9. Kontakta oss

Om du har några frågor angående dessa köpvillkor eller om våra tjänster och produkter, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär för att skicka ett meddelande.

Har du frågor om din faktura ska du vända dig till vår ekonomiansvarig på connect@avenaskincare.com.

Tack för att du har läst våra köpvillkor. Vi hoppas att du blir nöjd med våra produkter och tjänster!

Avenci Organic Bodycare
Odlingsvägen 3
170 77  Solna
Sverige

Momsregistreringsnummer: SE969780396401

© 2020 Avena Skincare.